News

On 3-5 March 2013, Assoc. Prof. Piotr Baranowski and PhD Jaromir Krzyszczak attended an international workshop: “Exploring new ideas for...

From 3dr to 6th March 2013 in Ispra (JRC) our scientists Prof. DSc Cezary Sławiński and PhD Krzysztof Lamorski  took...

W dniu 23.11.2012 r. podczas części uroczystej posiedzenia Rady Naukowej Instytutu odbyła się promocja doktorska pięciu nowych doktorów, wręczenie prof....

X