Publications

  1. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na produkcję i emisję gazów glebowych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 109-116
  2. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
X