Niedziółka Ignacy

Niedziółka Ignacy

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2006, Technologia Produkcji Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione), ISBN: 83-60489-01-7, str. całości 1-149, l.ark.wyd. 11,4(nośnik CD-BOOK): 1-149
 2. 2006, Sweet Corn Harvest and Technology Physical Properties and Quality., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research, 2006, Wydanie II, ISBN: 83-60489-03-3, str. całości 1-263, l.ark.wyd. 20,3(nośnik CD-BOOK): 1-263
 3. 2006, Kukurydza cukrowa technologia zbioru fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, Wydanie II (elektroniczne, poprawione i uzupełnione) ISBN: 83-60489-02-5, str. całości 1-199, l.ark.wyd. 18,2(nośnik CD-BOOK): 1-199
 4. 2006, Właściwości Fizyczne Ziarna Kukurydzy Cukrowej., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2006, ISBN: 83-60489-00-9, l. ark. wyd. 12,8(nośnik CD-BOOK): 1-124
 5. 2006, Wpływ przedsiewnego naświetlania nasion kukurydzy cukrowej na plonowanie i jakość kolb, 2006
 6. 2006, Wpływ przedsiewnej stymulacji nasion kukurydzy cukrowej światłem czerwonym na właściwości mechaniczne ziarna., 2006
 7. 2005, Sweet Corn. Harvest and Technology Physical Properties and Quality., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-234, l. ark. wyd. 16,7
 8. 2005, Kukurydza cukrowa. Technologia zbioru, fizyczne właściwości i jakość., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, str. całości 1-182, l. ark. wyd. 13,0
 9. 2004, Technologia produkcji kukurydzy cukrowej, Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica, str. całości 1-95, l. ark. wyd. 6,8
 10. 2004, Właściwości fizyczne ziarna kukurydzy cukrowej w spekcie jego mechanicznego odcinania., Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 107, 4, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 11. 2003, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., Acta Agrophysica, 2003, 83, 131-139
 12. 2002, Metodyczne aspekty procesu cięcia ziarna kukurydzy cukrowej., 2002
 13. 2002, Właściwości mechaniczne ziarna kukurydzy cukrowej. Mechanical properties of sweet maize grain., 2002
 14. 2002, A study of kernel cut-off process of the sweet corn., ISFP 2002, Brno, Czech Republic, 30.05.-1.06.2002, 2002
X