Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców z IA PAN

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców z IA PAN

Print Friendly, PDF & Email

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił spośród 1793 wnioskodawców, 200 młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendium dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca. Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł (do 36 miesięcy).

Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazły się dwie osoby z Instytutu Agrofizyki PAN tj.

  • dr inż. Agata Sochan
  • dr inż. Piotr Bulak.
X