Chairmen and Vice Chairmen of Scientific Board

Chairmen and Vice Chairmen of Scientific Board

Print Friendly, PDF & Email

(1968-1976)
Przewodniczący:  prof. dr hab. Tadeusz Skawina,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zastępca: prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

(1976-1977)
Przewodniczący:  prof. dr hab. Andrzej Waksmundzki,  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zastępca: prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

(1978-1980)
Przewodniczący: prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN,  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

Zastępca: prof. dr hab. Wojciech Wolski,  Akademia Medyczna w Lublinie

(1981-1986)
Przewodniczący: prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, czł. rzecz. PAN,  Polska Akademia Nauk

Zastępca: prof. dr hab. Bogdan Adamczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

(1987-1995)
Przewodniczący: prof. dr hab. Saturnin Zawadzki, czł. rzecz. PAN,  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Zastępcy:

 • prof. dr hab. Stanisław Nawrocki, czł. rzecz. PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
 • prof. dr hab. Ignacy Dechnik, Akademia Rolnicza w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogdan Adamczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

(1996-1998)
Przewodniczący: prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zastępcy:

 • prof. dr hab. Bogusław Szot, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN Lublin
 • prof. dr hab. Ryszard Walczak, czł. koresp. PAN, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

(1999-2003)
Przewodniczący: prof. dr hab. Saturnin Zawadzki, czł. rzecz. PAN, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach

Zastępcy:

 • prof. dr hab. Emil Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogusław Szot, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

(2003-2006)
Przewodniczący: prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Zastępcy:

 • prof. dr hab. Emil Chibowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogusław Szot, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

(2007-2010)
Przewodniczący: prof. dr hab. Rudolf Michałek, czł. rzecz. PAN, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zastępcy:

 • prof. dr hab. Jan Gliński, czł. rzecz. PAN, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

(2011-2014)

Przewodniczący: prof. dr hab. Wiesław Oleszek, czł. koresp. PAN, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy

Zastepcy:

 • prof. dr hab. Krystyna Konstankiewicz, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
 • prof. dr hab. Tadeusz Kęsik, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
X