Bełka Marta

Bełka Marta

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2022, Soil mycobiome in sustainable agriculture, Frontiers in Microbiology, Front. Microbiol. 13:1033824; DOI: 10.3389/fmicb.2022.1033824
  2. 2019, Z impetem wgłąb: mikrobiom gleb rolniczych, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 11
  3. 2018, Fungal Biodiversity and Their Role in Soil Health, Frontiers in Microbiology, DOI: doi.org/10.3389/fmicb.2018.00707
X