Lisiewicz M.

Lisiewicz M.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1997, Zastosowanie metody analizy obrazu do określania ilościowych zmian struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka pod wpływem nawożenia., 1997
X