Pukos Adam

Pukos Adam

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2000, Ilościowe badania struktury trójfazowych ośrodków granularnych i komórkowych – fakty i fikcje., 2000
  2. 2000, Plowing theory., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica. 25, 2000, str. całości 1-62, l.ark.wyd. 4,4
  3. 1999, Modele odkształceń materiałów rolniczych i konsekwencje przyjętych założeń., 1999
  4. 1999, Modelowanie zjawisk fizycznych w ośrodkach trójfazowych metodami deterministycznymi i statystycznymi., Acta Agrophysica, 1999, 22, 157-162
  5. 1998, Metodyczne aspekty w badaniach nad nową mechaniką materiałów rolniczych”., Inżynieria Rolnicza, 1998, 2, 5-20
  6. 1997, Methods of data acquisition from sensors of displacement and stress in soil., Proc. 3rd Intern. Confer. on Soil Dynamics (ICSD-III), Tiberias, Israel, August 3-7, 1997, 1997
  7. 1997, A computer system of simultaneous data acquisition from minisensors of stress and displacement versus time in soil. Application for compaction and traction., Proc. 3rd Intern. Confer. on Soil Dynamics (ICSD-III), Tiberias, Israel, August 3-7, 1997, 1997
  8. 1997, Towards a new quantitative microme-chanics of three – phase media., 1997
X