Siwiło R.

Siwiło R.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2004, Badania ruchów higroskopowych roślin, 2004
  2. 2003, Próba wyznaczenia optymalnych parametrów zespołu młócącego kombajnu zbożowego podczas zbioru mieszanek zbożowych., 2003
  3. 2002, Badania ruchów higroskopowych roślin przy użyciu kamery wideo. Investigations of the higroscopic movements of plants with the use of wideo casette recorder., 2002
  4. 2001, Przebieg procesu uszkadzania nasion podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 285-291
  5. 2001, Wizualna ocena podatności strąków łubinu na pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 349-353
  6. 2000, Uszkodzenia nasion roślin uprawnych podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 277-282
  7. 2000, Podatność na uszkodzenia nasion roślin uprawnych zbieranych kombajnem zbożowym. Susceptibility on damages of seeds of cultivation plants assembled combine harvester., 2000
  8. 2000, Ocena niektórych właściwości fizycznych strąków łubinu przy wykorzystaniu techniki filmowej., 2000
  9. 2000, Uszkodzenia nasion i ziarna przy zbiorze kombajnowym., 2000
  10. 2000, Parametry bębna młócącego a uszkodzenia nasion roślin uprawnych., 2000
X