Smolska E.

Smolska E.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2009, Spływ powierzchniowy z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
  2. 2009, Zmyw gleby z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
  3. 2009, Rozbryzg gleby w warunkach czarnego ugoru., 2009
  4. 1998, Rozbryzg gleby w procesie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu., 1998
X