Stoczkowska B.

Stoczkowska B.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1998, Badania wpływu zanieczyszczenia środowiska glebowego na wewnętrzna strukturę ziemniaka., 1998
  2. 1998, Optic confocal microscope in the studies of the structural changes in the potato bulb in relation to temperature., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 27, 1998
  3. 1998, New methods of obtain and analyse of microscopic images of plant materials., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 35, 1998
  4. 1998, New methods of obtaining and analysis of microscopic image of plant materials., International Conference, 33-34, 1998
  5. 1998, Determination of the structure parameters of potato tuber tissue using specialistic image analysis program, Supplement “Structure and Functionality of Food Products”,, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1998, 7/48, 3, 59 - 64
  6. 1998, Optic confocal microscope in the studies of the structural changes in the potato bulb in relation to temperature, Supplement “Structure and Functionality of Food Products”,, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1998, 7/48, 3, 53 - 58
  7. 1997, Wykorzystanie konfokalnego mikroskopu optycznego do badań struktury materiałów roślinnych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 71-74,1997
  8. 1997, Zastosowanie metod mikroskopowych w badaniach tkanek roślinnych., 1997
  9. 1997, Microscopic methods for thr investigations of plant tissue., 1997
X