Szustak Anna

Szustak Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2000, Wpływ gęstości gleby na początkowy wzrost korzeni i pędów wybranych rodów pszenicy zwyczajnej., 2000
  2. 1999, Wpływ gęstości gleby na wzrost wybranych rodów matecznych i karłowych pszenicy zwyczajnej., 1999
  3. 1998, Pomiar oporu dyfuzyjnego i powierzchni liści oraz długości korzeni., 1998
  4. 1997, Porównanie reakcji pszenicy i łubinu na gęstość objętościową gleby., 1997
  5. 1997, Early growth and water uptake by some varieties of wheat as affected by soil compaction., 1997
X