Szwed A.

Szwed A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2006, Badanie wpływu mikroorganizmów na odporność nasion rzepaku na uderzenia., Inżynieria Rolnicza, 2006, 6(81), 303-310
  2. 2000, Wpływ warunków przechowywania nasion rzepaku na rozwój grzybów., 2000
  3. 2000, Charakterystyka mykologiczna nasion rzepaku w zależności od warunków ich przechowywania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 83-93
X