Tarkowski C.

Tarkowski C.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1998, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and Triticale grain., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 66, 1998
  2. 1997, Estimation of physical results of percussive loads in wheat and wheat-rye seed., 1997
  3. 1997, Early growth and water uptake by some varieties of wheat as affected by soil compaction., 1997
  4. 1997, Powstawanie makro i mikrouszkodzeń w ziarniakach pszenicy w zależności od miejsca uderzenia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1997 204, 277-284
X