Trembińska Teresa

Trembińska Teresa

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2007, Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne śliwek., Właściwości Geometryczne Mechaniczne i Strukturalne Surowców i Produktów Spożywczych, PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 15
  2. 2007, Wpływ preparatu Gibrescol na właściwości mechaniczne śliwek., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 687-694
  3. 2007, Jakość śliwek traktowanych preparatem Giberscol. III, 2007
X