Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnego młodego naukowca dla dr inż. Michała Beczka

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnego młodego naukowca dla dr inż. Michała Beczka

Print Friendly, PDF & Email

dr inż. Michał Beczek z Zakładu Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego Instytutu Agrofizyki PAN uzyskał Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (konkurs SMN18). Lista wyróżnionych naukowców, która zawiera 230 nazwisk z całej Polski została ogłoszona 30 czerwca 2023  na stronie MEiN pod linkiem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogloszenie-wynikow-postepowania-w-sprawie-przyznania-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2023-r-edycja-18

Tym samym dr inż. Michał Beczek dołączył do prestiżowego grona ośmiu poprzednich laureatów z Naszego Instytutu:

z Zakładu Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego:

  • dr hab. Magdaleny Ryżak, prof. Instytutu
  • dr inż. Anny Walkiewicz
  • dr inż. Agaty Sochan
  • dr inż. Piotra Bulaka

z Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów:

  • dr hab. inż. Justyny Cybulskiej, prof. Instytutu
  • dr hab. Agaty Leszczuk
  • dr hab. inż. Piotra Pieczywka

z Zakładu Badań Systemu Gleba-Roślina:

  • dr Karoliny Oszust

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie naukowej!

X