Jeżowski S.

Jeżowski S.

Print Friendly

Publications

  1. 2000, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000, 216, 243-247
  2. 1999, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia jarego., 1999
Top
X