Jeżowski S.

Jeżowski S.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2000, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000, 216, 243-247
  2. 1999, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia jarego., 1999
X