Siwiło R.

Siwiło R.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2004, Badania ruchów higroskopowych roślin, 2004
  2. 2003, Próba wyznaczenia optymalnych parametrów zespołu młócącego kombajnu zbożowego podczas zbioru mieszanek zbożowych., 2003
  3. 2002, Badania ruchów higroskopowych roślin przy użyciu kamery wideo. Investigations of the higroscopic movements of plants with the use of wideo casette recorder., 2002
  4. 2001, Wizualna ocena podatności strąków łubinu na pękanie., Inżynieria Rolnicza, 2001, 2, 349-353
  5. 2001, Przebieg procesu uszkadzania nasion podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2001, 1, 285-291
  6. 2000, Parametry bębna młócącego a uszkodzenia nasion roślin uprawnych., 2000
  7. 2000, Uszkodzenia nasion i ziarna przy zbiorze kombajnowym., 2000
  8. 2000, Podatność na uszkodzenia nasion roślin uprawnych zbieranych kombajnem zbożowym. Susceptibility on damages of seeds of cultivation plants assembled combine harvester., 2000
  9. 2000, Uszkodzenia nasion roślin uprawnych podczas zbioru., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 277-282
  10. 2000, Ocena niektórych właściwości fizycznych strąków łubinu przy wykorzystaniu techniki filmowej., 2000
X