Szmagara A.

Szmagara A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2004, Redox resistance of soils enriched with nitrates. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 2. 2004, Optimization of environmental parameters conducive to methane oxidation with coal mine dump rock, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 133-137
 3. 2004, Effect of acetylene block on measurement of N2O emission from soils, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 167-173
 4. 2003, Określenie “natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski., Acta Agrophysica, 2003, 84, 129-136
 5. 2003, Optymalizacja parametrów środowiskowych śprzyjających utlenianiu metanu z udziałem skały płonnej., 2003
 6. 2001, Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, 2001, 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 7. 2000, Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. UMCS, 2000, str. całości 1-394, l.ark.wydaw. 28,1, część autora 335-341, l.ark.wyd. 0,5
 8. 2000, Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych (P)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 51, 2000
 9. 2000, Wpływ poziomu azotanów na emisję N2O z wybranych gleb w badaniach modelowych., Acta Agrophysica, 2000, 38, 209-219
 10. 2000, A contribution to the assessment of potential denitrification in arable mineral soils of Poland., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 175-183
 11. 2000, Effect of acetylene block on measurement of N2O emission from soils., 2000
 12. 1999, Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions., 1999
 13. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
X