Czermierska Magdalena

Czermierska Magdalena

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2019, Wpływ stresu azotowego na właściwości flokulacyjne egzopolisacharydów wyizolowanych z Eustimetos magnus, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2018 Materiały konferencyjne – jesień Część trzecia - Lublin, 23 listopada 2018 r. Lublin, str. 9
X