Brodowski Ryszard

Brodowski Ryszard

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2011, Evaluating the influence of varied NPK fertilization on yielding and microelements contents at amaranth (Amaranthus cruentus L.) depending on its cultivar and plant spacing., Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus Horticulture, 2011, 10(4): 245-261
 2. 2011, Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 409-419
 3. 2010, Ocena erozji wodnej gleby lessowej na uprawach buraka cukrowego i pszenicy jarej na podstawie badań poletkowych., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 45215-228
 4. 2010, Wpływ głębokości warstwy wody na zdolność odrywania cząstek gleby lessowej przez krople deszczu, Acta Agrophysica, 2010, 182, vol. 16(2), 255-261
 5. 2009, Wpływ wilgotności i gęstości gleby lessowej na powierzchniową erozję wodną., Acta Agrophysica, 2009, 172, Vol. 14(3), 567-576
 6. 2009, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu i plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2009
 7. 2009, The influence of soil surface slope on raindrop detachment in a laboratory experiments. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 8. 2009, The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion., 2009
 9. 2008, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2008
 10. 2008, Annual variations of soli erodibility of silt loam developed from loess based on 10-years runoff plot studies., Annals of Warsaw University of Lidfe Scienses- SGGW, No. 39, 77-83
 11. 2007, Określenie wpływu opadu na efektywną odległość przemieszczenia gleby w procesie erozji wodnej., 2007
 12. 2005, Rill characteristics and sediment transport as a function of slope length during a storm event on loess soil, Earth Surface Processes and Landforms., Earth Surface Processes and Landforms, 2005, 30, 231-239
 13. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy i zmyw gleby, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 619-624
 14. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy, 2004
 15. 2003, Możliwości nawożenia rzepaku ozimego z przeznaczeniem nasion do produkcji biopaliw. Cz. I. Potrzeby pokarmowe i nawozowe rzepaku ozimego., Eksploatacja i Niezawodność, 2003, 3, 19, 23-27
 16. 2003, Rozwój I charakterystyka żłobin powstałych w obrębie poletek erozyjnych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 725-733
 17. 2002, Rill characteristics and sediment transport during a storm event on loess soil., 2002
 18. 2000, Splash detachment on loess soil under different soil surface conditions., 2000
 19. 2000, Charakterystyka żłobin erozyjnych powstałych na glebie lessowej po ulewnym opadzie deszczu., 2000
 20. 2000, Effect of light-harvesting complex II on ion transport across model lipid membranes., Journal of Photochemistry and Photobiology B.: Biology, 2000, 56, 12-18
 21. 1999, Wyznaczenie wskaźnika okrywy roślinnej (C) modelu USLE dla uprawy buraka cukrowego., 1999
 22. 1999, Ocena natężenia erozji w uprawie buraka cukrowego na glebie lessowej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 133-142
X