Bubień-Marczak Zuzanna

Bubień-Marczak Zuzanna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2022, Wpływ napowietrzenia mieszanki betonowej na transport chlorków w betonie, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra 2022 - Trwałość budowli i ochrona przed korozją"; Cedzyna k. Kielc, 13-14.10.2022,
X