Gołacki Krzysztof

Gołacki Krzysztof

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2001, Potencjał wody w tkankach roślinnych w okresie przechowywania., Acta Agrophysica, 2001, 45, 69-78
 2. 2000, Określenie potencjału wodnego owoców w okresie przechowywania., 2000
 3. 2000, Stress-relaxation functions of carrot root under slow and high loading rates., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 45, 2000
 4. 2000, Mechanical properties of pea seeds., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 41, 2000
 5. 2000, Funkcja relaksacji naprężeń materiału roślinnego w różnych warunkach obciążeń mechanicznych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 47-53
 6. 2000, Quality parameter of storage apple as a firmness., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 149-157
 7. 1999, Water potential and failure parameters of apple flesh during storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 167-171
 8. 1999, Influence of moisture content on the stress relaxation response of amaranth seeds., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 387-390
 9. 1998, Quality of fruit and vegetable – physical and nutritional state., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 92, 1998
 10. 1997, Water potential and filure parameters of apple flesh during storage., 1997
 11. 1997, Poisson’s ratio and water potential of carrots root., 1997
 12. 1997, Wpływ zawartości wilgoci na przebieg relaksacji naprężeń w masie nasion amarantusa., 1997
 13. 1997, Stress relaxation response of Amaranth seeds., 1997
X