Gołacki Krzysztof

Gołacki Krzysztof

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2001, Potencjał wody w tkankach roślinnych w okresie przechowywania., Acta Agrophysica, 2001, 45, 69-78
 2. 2000, Quality parameter of storage apple as a firmness., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 149-157
 3. 2000, Funkcja relaksacji naprężeń materiału roślinnego w różnych warunkach obciążeń mechanicznych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 47-53
 4. 2000, Określenie potencjału wodnego owoców w okresie przechowywania., 2000
 5. 2000, Stress-relaxation functions of carrot root under slow and high loading rates., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 45, 2000
 6. 2000, Mechanical properties of pea seeds., 4 th International Conference on Agro and Food Physics, Istanbul, Turcja, 16-20.05.2000, 41, 2000
 7. 1999, Influence of moisture content on the stress relaxation response of amaranth seeds., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 387-390
 8. 1999, Water potential and failure parameters of apple flesh during storage., Acta Horticulture, 1999, 485, 167-171
 9. 1998, Quality of fruit and vegetable – physical and nutritional state., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 92, 1998
 10. 1997, Water potential and filure parameters of apple flesh during storage., 1997
 11. 1997, Wpływ zawartości wilgoci na przebieg relaksacji naprężeń w masie nasion amarantusa., 1997
 12. 1997, Stress relaxation response of Amaranth seeds., 1997
 13. 1997, Poisson’s ratio and water potential of carrots root., 1997
X