Klimczyk Marta

Klimczyk Marta

Print Friendly, PDF & Email
mgr inż. Klimczyk Marta
Room: 110
E-mail: m.klimczyk@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 153

Department and laboratory

Department: Department of Soil and Plant System

Publications

  1. 2021, Improving the efficiency of urea-based fertilization leading to reduction in ammonia emission, Science of The Total Environment, 771,145483, str. 1-13, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145483
  2. 2021, New slow-release fertilizers – economic, legal and practical aspects: a Review, International Agrophysics, 35, str. 11-24, DOI: 10.31545/intagr/131184
  3. 2021, Modyfikowane nawozy płynne na bazie RSM w odpowiedzi na wymogi Dyrektywy NEC, Konferencja pt. "Nowe Trendy w badaniach naukowych – Wystąpienie Młodego Naukowca", Kraków, 26-28.02.2021, str. 51
  4. 2020, Dyrektywa NEC wyzwaniem dla producentów nawozów, Magazyn "Polska Chemia", 1/2020
  5. 2018, Komponenty nawozów płynnych ograniczające emisję amoniaku, III Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym", Polechnika Śląska, Gliwice, 29-30.10.2019 r., str. 24
X