Kozub A.

Kozub A.

Print Friendly, PDF & Email

Uniwersytet Medyczny, Wydział Biomedyczny, Katedra Dietetyki i Bioanalityki,
Zakład Bioanalityki, ul. Jaczewskiego 8b, 20-090 Lublin

Publications

  1. 2023, Badanie suplementacji kwasami fenolowymi modelowego ciasta chlebowego za pomocą LC-QTOF-MS, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, (red. Z. Hubicki); ISBN 978-83-227-9700-6, 98-100
X