Levyk V.

Levyk V.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2009, The microbial metabolic activity, 2009
  2. 2008, Wykorzystanie wskaźników biologicznych od oceny zanieczyszczenia gleb byłej kopalni siarki., 2008
  3. 2008, The effect of pH on the soil respiration processes of technogenic territories of former sulphur mines in Nemyriv (Ukraine) and Jeziórko (Poland)., 2008
  4. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
  5. 2007, Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki “Jaworów”” (Ukraina) i “”Machów”” (Polska) w świetle aktualnych badań.”, Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 149-157
X