Pogroszewska E.

Pogroszewska E.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2009, Effect of growth regulators on mechanical properties of strelitzia leaves., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 1, 87-96
  2. 2008, Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne liści strelicji(Strelitzia reginae Banks)., 2008
X