Szot P.

Szot P.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2011, Wpływ stosowania nawozów i bioregulatorów wzrostu oraz kondycjonowania na jakość pozbiorczą czosnku ozdobnego (Alium aflatunense B. Fedtsch), 2011, 107-108
  2. 2010, Właściwości mechaniczne kwiatów strelicji królewskiej (Strelitzia reginae Banks), 2010, 97-99
  3. 2009, Effect of growth regulators on mechanical properties of strelitzia leaves., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 1, 87-96
  4. 2008, Wpływ regulatorów wzrostu na właściwości mechaniczne liści strelicji(Strelitzia reginae Banks)., 2008
  5. 2008, Wpływ kondycjonowania na cechy morfologiczne i mechaniczne pędów kwiatowych tulipana., Acta Agrophysica, 2008,163, Vol.12(3), 777-790
  6. 1997, Wstępne badania właściwości mechanicznych pędów kwiatowych kilku odmian tulipana., 1997
X