Pszczółkowski P.

Pszczółkowski P.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2008, Wpływ wilgotności strąków i czynników pogodowych na pękanie strąków i osypywanie nasion łubinu wąskolistnego., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 522, 317-323
  2. 2004, Wpływ wilgotności i czynników meteorologicznych na pękanie strąków, 2004
  3. 2000, Fizyczne właściwości strąków łubinu., 2000
  4. 2000, Wstępna ocena odporności na pękanie łuszczyn mieszańca złożonego rzepaku jarego., 2000
X