Pytka Monika

Pytka Monika

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2022, Usefulness of Potentially Probiotic L. lactis Isolates from Polish Fermented Cow Milk for the Production of Cottage Cheese, Applied Sciences, 12(23), 12088; DOI: 10.3390/app122312088
  2. 2018, Identyfikacja i różnicowanie bakterii Lactococcus z wykorzystaniem metod 16S rRNA i RAPD, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r.,
X