Smarz Marian

Smarz Marian

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2011, Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 409-419
  2. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
  3. 2008, Soil porosity and water infiltration under different tillage systems, 2008
  4. 2003, The effect of varioustillage methods on stained porosity and water infiltration., 2003
  5. 2002, Rot growth and water uptake of wheat as affected by soil compaction., 2002
  6. 2000, Wpływ zagęszczenia podglebia na wybrane właściwości fizyczne i początkowy wzrost pszenicy., 2000
  7. 2000, Wpływ gęstości gleby na początkowy wzrost korzeni i pędów wybranych rodów pszenicy zwyczajnej., 2000
  8. 1998, Pomiar oporu dyfuzyjnego i powierzchni liści oraz długości korzeni., 1998
  9. 1997, Pomiar wybranych parametrów liści i korzeni, Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 87-88, 1997.
X