Stefaniak E.

Stefaniak E.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2004, Optimization of environmental parameters conducive to methane oxidation with coal mine dump rock, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 133-137
  2. 2003, Optymalizacja parametrów środowiskowych śprzyjających utlenianiu metanu z udziałem skały płonnej., 2003
  3. 2001, Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, 2001, 1-308, l. ark. wyd. 22,0
X