Stępniewski A.

Stępniewski A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2013, Physical Properties of Seeds in Technological Processes, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 269-294
  2. 2013, Introduction to Scientific Discipline Agrophysics — History and Research Objects, Advances in Agrophysical Research, 2013, (Rozdz.): 3-14
  3. 2008, Wpływ fizycznych właściwości nasion rzepaku na efektywność tłoczenia oleju., 2008
  4. 2002, Lubelsko-Puławskie Centra Doskonałości (Centres of Excellence)., Biuletyn Informacyjny PAN Oddział w Lublinie, 2002, 7, 34-37
X