Talarowska Anna

Talarowska Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2012, Próba określenia kąta zwilżania murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
  2. 2012, Próba określenia kąta murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
  3. 2012, Optical properties of humic acids in selected organic wastes, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 773-785
  4. 2011, Porosity of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium, 2011, 98-99
  5. 2011, Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu., Acta Agrophysica, 2011, 18(1): 161-172
  6. 2010, Zawartość wybranych jonów metali w murszach Polesia Lubelskiego i Doliny Biebrzy, 2010
  7. 2010, Analysis of spectra complexes of acids of 2-chloro-4-nitro and 2-chloro-5nitrobenzoic acids with Nd(III), 2010, 32-33
X