Niemiałkowska-Butrym Iwona

Niemiałkowska-Butrym Iwona

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2013, Magia napięcia powierzchniowego, 2013
 2. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 3. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 4. 2013, The influence of municipal wastewater irrigation on changes in specific surface area of organic soils, 2013, 42-43
 5. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w utworach murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 6. 2012, Próba określenia kąta zwilżania murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 7. 2012, Charakterystyki fizykochemiczne gleb murszowych – wybrane metody badań, 2012, 18-18
 8. 2012, Właściwości sorpcyjne monojonowych form mad, 2012, 106-106
 9. 2012, Wpływ flokulantów poliakryloamidowych na wybrane właściwości fizykochemiczne gleb organicznych, 2012, 80-80
 10. 2012, Fractal dimension of organic soil, 2012, 32-32
 11. 2012, Influence of temperature on moorsh soils at different stages of transformation as resulting from changes of optical characteristics of humic acids, 2012, 29-29
 12. 2012, Magia napięcia powierzchniowego, 2012
 13. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w murszach a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 14. 2012, Próba określenia kąta murszy poddanych działaniu środka strukturotwórczego, 2012, 80-80
 15. 2012, Charakterystyka powierzchni murszów poddanych działaniu podwyższonych temperatur wyznaczona metodą adsorpcji-desorpcji, 2012, 9-11
 16. 2012, Optical properties of humic acids in selected organic wastes, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 773-785
 17. 2011, Effect of pH on the adsorption of phosphates in the flocculating loess soil, 2011, 40-41
 18. 2011, Analiza rozkładu wielkości cząstek w oparciu o ich sedymentację, 2011, 9-9
 19. 2011, Porosity of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium, 2011, 98-99
 20. 2011, Zawartość węgla i kationów metali w wybranych odpadach organicznych pod kątem wykorzystania ich do produkcji biogazu., Acta Agrophysica, 2011, 18(1): 161-172
X