Więsyk J.

Więsyk J.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2002, Wpływ superabsorbentu “Agro Bio Sorbent” na niektóre właściwości fizyczne materiału glebowego wytworzonego z lessu. Influence of superabsorbent “Agro Bio Sorbent” on some physical properties of loessial soil material., Acta Agrophysica, 2002, 78, 227-239
X