Krasucki Wacław

Krasucki Wacław

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2007, Przyczyny aglomeracji i zbrylania nasion rzepaku podczas długotrwałego przechowywania., EKOENERGIA 2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, Krasnobród, 16-18.05.2007, 52-53
  2. 2004, Rzepak z Pola do Baku, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 2004, Pąństwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, str. całości 1-136, l. ark. wyd. 8,5
  3. 2002, Wpływ temperatury suszenia na skład chemiczny nasion rzepaku., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, XXIII, 2, 417-426
  4. 2002, Wpływ warunków składowania na zmiany składu chemicznego nasion rzepaku jarego. Changes of chemical composition of spring., 2002
  5. 2002, Wpływ warunków składowania na skład chemiczny nasion rzepaku jarego., 2002
  6. 2001, Warunki składowania a zmiany zawartości podstawowych składników pokarmowych w nasionach rzepaku., 2001
  7. 2001, Skład chemiczny nasion rzepaku przechowywanego w warunkach symulujących silosy przemysłowe., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2001, XXII, 1, 247-257
  8. 2000, Problemy zachowania wysokiej jakości nasion rzepaku podczas składowania., 2000
X