Krawiec Paweł

Krawiec Paweł

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2016, Banana Production. Quality and Properties, Red. Justyna Wieniarska; Wyd. KA PAN, Wyd. Nauk. FRNA; ISBN: 978-83-60489-20-8;, str. 1 -106
  2. 2016, Pineapple. Quality and Properties., FRNA Foundation for Development of Agrophysical Research,
  3. 2010, Efektywność fertygacji w malinach odmian powtarzających, Acta Agrophysica, 2010, 182, vol. 16(2), 347-358
  4. 2010, Ocena efektywności fertygacji w malinach odmian powtarzających według programu Yara, 2010
X