Lemanowicz Joanna

Lemanowicz Joanna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2018, Zawartość fosforu i aktywność wybranych enzymów w glebie terenów poeksploatacyjnych kopalń siarki, VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Kraków, 18-20.04.2018,
  2. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
X