Siwik-Ziomek Anetta

Siwik-Ziomek Anetta

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2020, Activity of selected enzymes and phosphorus content in soils of former sulphur mines, Science of The Total Environment, 708: 134545; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134545
  2. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
  3. 2018, Zawartość fosforu i aktywność wybranych enzymów w glebie terenów poeksploatacyjnych kopalń siarki, VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Kraków, 18-20.04.2018,
X