Boguta A.

Boguta A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2002, Wpływ wilgotności nasion na ich właściwości mechaniczne., 2002
  2. 2002, Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Teoretyczne i aplikacyjne podstawy., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 76, 2002, str. całości 1-94, l. ark. wyd. 6,7
  3. 2001, Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do oceny reakcji dynamicznych nasion w zależności od ich wilgotności., Acta Agrophysica, 2001, 58, 17-21
  4. 2000, Wpływ wilgotności nasion na wartość współczynnika restytucji., 2000
  5. 2000, Wpływ miejsca uderzenia ziarniaków na wyniki badań udarowych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 103-109
  6. 1999, Reflection factor changes in some seeds depending on their moisture., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 20-24, 1999
  7. 1998, Identyfication of internal structure by means of piezoelectric sensors., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 66, 1998
  8. 1997, Konstrukcja i zasada działania urządzenia do oceny reakcji dynamicznych nasion podczas ich zderzenia., 1997
X