Boguta A.

Boguta A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2002, Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Teoretyczne i aplikacyjne podstawy., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 76, 2002, str. całości 1-94, l. ark. wyd. 6,7
  2. 2002, Wpływ wilgotności nasion na ich właściwości mechaniczne., 2002
  3. 2001, Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do oceny reakcji dynamicznych nasion w zależności od ich wilgotności., Acta Agrophysica, 2001, 58, 17-21
  4. 2000, Wpływ miejsca uderzenia ziarniaków na wyniki badań udarowych., Inżynieria Rolnicza, 2000, 6, 103-109
  5. 2000, Wpływ wilgotności nasion na wartość współczynnika restytucji., 2000
  6. 1999, Reflection factor changes in some seeds depending on their moisture., International Conference "Trends in Agricultural Engineering", Czech University of Agriculture, Prague, Technical Faculty, Praga, 15-17.09.1999, 20-24, 1999
  7. 1998, Identyfication of internal structure by means of piezoelectric sensors., International Conference Physics of Agro and Food Products. ICPAFP '98. Lublin, 26-28.05.1998, 66, 1998
  8. 1997, Konstrukcja i zasada działania urządzenia do oceny reakcji dynamicznych nasion podczas ich zderzenia., 1997
X