Borkowska Halina

Borkowska Halina

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2007, Wielkość i jakość plonów dwóch odmian pszenicy jarej w zależności od ilości wysiewu i poziomu nawożenia azotem., Fragmenta Agronomica, 2007, XXIV, 2(94), 33-40
 2. 2007, Changes of quality properties of spring wheat grain resulting from some agrotechnical factors., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 117-121
 3. 2003, Zmiany wybranych cech jakościowych ziarna kilku odmian pszenicy pod wpływem zróżnicowanego nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 717-723
 4. 2002, Wysokość i jakość plonów niektórych odmian pszenicy jarej w zależności od nawożenia azotowego. Yield quantity and quality in some spring wheat cultivars in relation to nitrogen fertilization., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 99-103
 5. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego, 2000
 6. 2000, Zróżnicowanie cech fizycznych i technologicznych ziarna pszenicy ozimej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Acta Agrophysica, 2000, 37, 7-16
 7. 1999, Plonowanie kilku odmian pszenicy jarej w zależności od poziomu nawożenia azotowego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1999, LIV, 3, 21-29
 8. 1999, Influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 333-335
 9. 1998, Charakterystyka cech technologicznych ziarna uszkodzonego mechanicznie w wyniku nawilżania., Przegląd Zbożowo - Młynarski. Dodatek do Przeglądu Zbożowo-Młynarskiego-Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, 1, 4, 23-26, 1998
 10. 1998, Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od statycznych obciążeń mechanicznych materiału siewnego., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1998, 13, 119-125
 11. 1997, Ocena podatności ziarna pszenicy na uszkodzenia wewnętrzne w zależności od jego położenia w kłosie., 1997
 12. 1997, Assessment of influence of nitrogen fertilization of winter wheat on its gluten quality., 1997
 13. 1997, Wpływ statycznych obciążeń materialu siewnego na rozwój i plonowanie pszenicy jarej., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 1997, 52, 13,E, 115-120
X