Gliński P.

Gliński P.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2009, Biuletyn Informacyjny 14/2009., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, 2009, 1-153
  2. 2007, Nitrates (V) In loess soils modified by weather conditions (preliminary data of a model experiment)., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 55-59
  3. 2007, Occurrence of phosphate ions In less soils., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 69-77
  4. 2007, Ammonium release from eroded less soils., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 2, 173-178
  5. 2004, Solubility of cadmium in eroded loess soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 130-135
  6. 2004, Hanges of redox properties in slightly eroded loes soil, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 669-676
  7. 2000, Ocena zagrożeń erozyjnych oraz charakterystyka jakości wód przy zastosowaniu symulacji komputerowej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 36, 2000, str. całości 1-88, l.ark.wyd. 7,1
  8. 2000, Skład chemiczny wody rzecznej w terenie lessowym., Acta Agrophysica, 2000, 38, 81-93
  9. 1999, Degradacja gleb lessowych na przykładzie zlewni Ciemięgi., Acta Agrophysica, 1999, 23, 39-46
  10. 1997, Spectrophotometric method for sediment concentration measurement in river waters., 1997
X