Guc Andrzej

Guc Andrzej

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2000, Zastosowanie analizy obrazu i tomografii komputerowej do badań struktury gleb., 2000
 2. 1999, Zastosowanie tomografii komputerowej do badania struktury gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 43-48
 3. 1999, Konstrukcja i zasada działania czujnika z cieczą pośredniczącą do pomiarów naprężeń w glebie., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 2, 107-112
 4. 1999, Algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 49-55
 5. 1998, Determination of the structure parameters of potato tuber tissue using specialistic image analysis program, Supplement “Structure and Functionality of Food Products”,, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1998, 7/48, 3, 59 - 64
 6. 1998, Badania wpływu zanieczyszczenia środowiska glebowego na wewnętrzna strukturę ziemniaka., 1998
 7. 1998, New methods of obtain and analyse of microscopic images of plant materials., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 35, 1998
 8. 1998, New methods of obtaining and analysis of microscopic image of plant materials., International Conference, 33-34, 1998
 9. 1998, Bank informacji o zasobach aparaturowych IA PAN., 1998
 10. 1997, 3-wymiarowe obrazowanie struktury tkanki ziemniaka., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 55-61, 1997.
 11. 1997, Zastosowanie metod komputerowych do pomiaru ciśnienia i przemieszczenia., 1997
 12. 1997, Zastosowanie metody analizy obrazu do określania ilościowych zmian struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka pod wpływem nawożenia., 1997
 13. 1997, Stereological approach to the soil section analysis – modeling investigations., 1997
 14. 1997, 2D-versus 3D-pore size distribution – equal or different?., 1997
 15. 1997, Stereologiczne ujęcie analizy szlifów glebowych – badania modelowe., 1997
X