Kot Anna

Kot Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, Biological activity and microbial genetic diversity of bare-fallow and grassland soils., Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 65(7): 648-657
 2. 2014, Pulpa pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jako niekonwencjonalny nawóz ., 2014, 21-21
 3. 2014, Właściwości mikrobiologiczne i biochemiczne pulpy pofermentacyjnej jako potencjalnego źródła materii organicznej w rolnictwie., 2014, 107-107
 4. 2014, Metody wykorzystywane w ocenie oddziaływania odpadów organicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., Postępy Mikrobiologii, 2014, 53(2): 183-193
 5. 2014, Microbiological and biochemical properties of sludge from fruit wastewater treatment plant and its impact on soil environment, 2014, 73-74
 6. 2014, Bezpieczeństwo stosowania osadów ściekowych w rolnictwie., 2014, 41-41
 7. 2013, Życie zaczyna się od korzeni, 2013
 8. 2013, Aktywność enzymatyczna jako czynnik monitorujący stan gleb modyfikowanych odpadami organicznymi różnego pochodzenia, 2013, 48-49
 9. 2013, Using the Biolog Ecoplate Method for evaluation of the functional metabolic diversity of soil amended with sludge from fruit wastewater treatment plant, 2013, 169-169
 10. 2013, CHARAKTERYSTYKA. RÓŻNORODNOŚCI FUNKCJONALNEJ MIKROORGANIZMÓW ŚRODOWISKOWYCH METODĄ COMMUNITY LEVEL PHYSIOLOGICAL PROFILING, 2013, 17-17
 11. 2013, Microbial metabolic activity in postharvest soil amended with dairy sewage sludge, 2013, 31-31
 12. 2013, Analiza profilu metabolicznego gleby w zależności od sposobu jej użytkowania., 2013, 156-156
 13. 2012, Aktywność enzymatyczna oraz zróżnicowanie genetyczne bakterii nitryfikacyjnych w glebie ugorowanej, 2012, 44-45
 14. 2012, Ocena wybranych parametrów mikrobiologicznych gleby nawożonej osadem pofermentacyjnym, 2012, 28-28
 15. 2012, Designing of bacterial exopolysaccharides from lactic acid bacteria, 2012, 6-6
X