Kotowicz Natalia

Kotowicz Natalia

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2016, Fast and Accurate Microplate Method (Biolog MT2) for Detection of Fusarium Fungicides Resistance/Sensitivity., Frontiers in Microbiology, 7(489): 1-13
  2. 2014, Application of biolog FF microplate™ for metabolic profiling of fungi from the genus fusarium., 2014, 74-75
  3. 2014, The importance of Fusarium fungi in wheat cultivation – pathogenicity and mycotoxins production., Journal of Animal and Plant Sciences, 2014, 21(2): 3326-3343
  4. 2014, Bezpieczeństwo stosowania osadów ściekowych w rolnictwie., 2014, 41-41
  5. 2014, Porównanie efektywności wybranych metod izolacji DNA grzybów fitopatogenicznych z rodzaju Fusarium, 2014, 34-34
  6. 2013, Occurence of fungi of the genus Fusarium in winter wheat after using different doses of carbendazim, 2013, 170-170
  7. 2013, SEKWENCJONOWANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH JAKO NOWOCZESNA METODA DETEKCJI GRZYBÓW FITOPATOGENICZNYCH Z RODZAJU FUSARIUM, 2013, 18-18
  8. 2013, Changes in the morphology of Candida albicans cells after the action of Pelargonium zonale extract, 2013, 32-32
  9. 2013, Diagnostyka grzybów z rodzaju Fusarium z wykorzystaniem wybranych metod biologii molekularnej., 2013, 157-157
X