Kotlarz Anna

Kotlarz Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2011, Chemical composition and nutritive value of protein of the pea seeds-effect of harvesting year and variety., Vegetable Crops Research Bulletin, 2011, 7557-69
  2. 2010, Wpływ terminu zbioru na plon i skład chemiczny nasion zróznicowanych odmian łubinu wąskolistnego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, 550, 121-129
  3. 2009, Zawartość wybranych aminokwasów egzogennych w białku nasion łubinu wąskolistnego w zależności od typu odmiany i terminu siewu., Acta Agrophysica, 2009, 170, Vol. 14(1), 115-123
  4. 2008, Effect of Sowing Date on the Yield and Chemical Composition of Seeds of Various Genotypes of Yellow Lupine., Polish Journal of Environmental Studies, 2008, Vol. 17, 263-270
  5. 2006, Wpływ technologii zbioru na zawartość chlorofili i karotenoidów w nasionach rzepaku, wytłokach i oleju., Rośliny Oleiste. Oilseed Crops, 2005, 479-488 (Publikacja nie wykazana w latach ubiegłych )
  6. 2006, Compositional and nutritional evaluation of several lupin seeds., Food Chemistry, 2006, 98, 711-719
  7. 2004, Spektroskopowe badania właściwości fizyko-chemicznych śruty łubinowej jako wskaźnika jej wartości pokarmowej, 2004
X