Krasowski Eugeniusz

Krasowski Eugeniusz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2013, Cechy szczególne mechanizmu zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym regionu, 2013
 2. 2013, Ogólne założenia metodologii zarządzania bezpieczeństwem ekologicznym., 2013
 3. 2013, Rozwój energetyki w Polsce, 2013
 4. 2013, Podstawy ekologizacji procesu działalności życiowej współczesnego społeczeństwa, 2013
 5. 2013, Modelling and Mechanical Engineering, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-219
 6. 2013, Energy and Energy Efficiency, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, 1-156
 7. 2012, Utylizacja odpadów w energetyce, 2012
 8. 2012, Wpływ transportu samochodowego na środowisko, 2012
 9. 2012, Ekologiczne problemy miejskiego transportu samochodowego, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2012, 14(5): 183-188
 10. 2012, Nowe technologie utylizacji odpadów przemysłowych. Maszyny i przeróbka surowców, Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa (Monografia), 2012, 1-376
 11. 2011, Hydraulics. Hydrauilics Machines, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2011, 1-350
 12. 2010, Hydraulika – Maszyny Hydrauliczne., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, (l.ark.wyd. 27,5): 1-385
 13. 2010, Operation of farm and agri-food industry machinery, modeling and new technologies., Wydawnictwo Polish Academy of Sciences Branch in Lublin, Volodymyr Dahl East-Ukrainian National University of Lugansk, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences in Lublin, str. całości 1-638, l.ark.wyd. 45,6
 14. 2010, Motorization, Power Industry in Agriculture and Mechanical Engineering, 2010, 1-437
X